Meer dan kwaliteit.

Vacatures

Vacatures

Calculator / werkvoorbereider

Positie van de functie in de organisatie:
Werkt rechtsreeks onder leiding van de projectleider.

Doel van de functie:
De calculator / werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden van de kostprijs van projecten, zodanig dat de prijs winstgevend en tegelijkertijd concurrerend is.

Werkzaamheden werkvoorbereiding:

 • Voeren van overleg met de projectleider.
 • Opstellen van de materiaal / bestelstaten
 • Verzorgen voor de eventuele inkoop van de benodigde materialen.
 • Het maken/behalen van extra rendement op de inkoop van de materialen.
 • Aansturen / afroepen van de materialen van de fabriek/producent naar de bouwplaats.
 • Het opstellen van rapporten met betrekking tot verslagen van besprekingen, planningen en overleg.
 • Het bestellen en afroepen van zetwerk bij de metaalzetterij.
 • Zelfstandig plannen van de dagindeling of weekindeling, rekening houdend met de gestelde deadlines.
 • Selectie van de projecten in volgorde van urgentie en scoringskans.
 • Het opmeten, of anderszins inventariseren van het uit te rekenen plan.
 • Het controleren van de aanvragen en aanvullende gegevens op juistheid en volledigheid.
 • Het uittrekken van de hoeveelheden
 • Het voeren van overleg met de aanvrager/opdrachtgever(s)
 • Het aanvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers.
 • Het maken van de begrotingen en het bepalen van de kostprijs van het project.

Verantwoordelijk voor:

 • Het maken van een zo effectief mogelijk bouwplan/proces.
 • Het tijdig afroepen van materiaal en of materieel bij de producent/leverancier.
 • Effectieve oplossingen bij interne problemen of knelpunten
 • Een efficiënte en verantwoordelijke samenwerking tussen de diverse afdelingen
 • Een goede relatie met klanten en opdrachtgevers.
 • Het eventueel voeren van vooroverleg inzake planning en uitvoeringsmethoden van het project.
 • Verrichten van ondersteunende werkzaamheden en handelingen in de construerende fase van het product (berekeningen maken of laten maken)
 • Naar tevredenheid verhelpen van problemen, vragen en klachten van klanten oplossen
 • De klanten technisch informeren en adviseren
 • Administratieve werkzaamheden ten behoeve van eigen activiteiten

Bevoegdheden:

 • Afspraken maken met klanten omtrent offertes, levertijden, prijzen en mogelijke kortingen
 • Tot op zekere hoogte bepalen van prioriteiten in het werkproces, voor zichzelf en indien nodig voor anderen
 • Zelfstandig beslissingen nemen in het kader van de functie (bijvoorbeeld overleg met klanten, bij vragen)
 • Afspraken maken met collega’s ter bevordering van de samenwerking
 • Het signaleren, aandragen en doorvoeren van verbeterpunten
 • Op eigen initiatief bellen van partijen binnen de kaders van het doel van de functie
 • Het geven van antwoorden op vragen aan klanten en het verhelpen van klachten
 • Plannen en organiseren van eigen werkzaamheden.

Stuur voor meer informatie en jouw sollicitatie
een email t.a.v. Douwe Lap naar info@msp-dakenwand.nl

 

(junior) projectmanager 

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Profit-loss denken en handelen (kosten baten in balans houden)
 • Weloverwogen besluiten nemen
 • Niet al te veel leiding nodig hebben maar zelf ‘ophalen’.
 • Goede balans houden tussen zelf doen en samenwerken.
 • Proactief relatiebeheer met klant (problemen voorzien, voorkomen en bespreken)
 • Commercieel alert (over de situatie van hier en nu heen kijken, kansen voorzien)
 • Commercieel vaardig (problemen oplossen, standvastig zijn, zonder de relatie met de klant te beschadigen)
 • Communicatief sterk ( visie en standpunt helder kunnen verwoorden, in staat zijn te ‘verbinden’, gesprek kunnen leiden)
 • Leiderschap
 • Projectmatig kunnen werken (plannen, organiseren en prioriteiten stellen)

Stap 1. Offerte

 • Zelfstandig plannen van de dagindeling of weekindeling, rekening houdend met de gestelde deadlines
 • Selectie van de projecten in volgorde van urgentie en scoringskans
 • Het controleren van de aanvragen en aanvullende gegevens op juistheid en volledigheid
 • Het uittrekken van de hoeveelheden
 • Het aanvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers
 • Het maken van de begrotingen en het bepalen van de kostprijs van het project
 • Het voeren van overleg met de aanvrager/opdrachtgever(s)

Stap 2. Follow-up en commerciële werkzaamheden

 • Actief en correct volgen van en afhandelen van de eigen uitgebrachte (nieuwe) offertes
 • Benaderen van klanten
 • Contact onderhouden met bestaande klanten (relatiebeheer)
 • Naar tevredenheid verhelpen van problemen, vragen en klachten van klanten
 • Signaleren en beoordelen van vraagstukken en problemen bij klanten en hierop adequaat inspelen
 • De klanten technisch en commercieel informeren en adviseren
 • Geven van uitleg bij de producten en diensten van MSP dak en wand BV
 • Relevante informatie en gegevens naar de werkvoorbereider/tekenkamer communiceren
 • Op de hoogte blijven van nieuwe marktontwikkelingen en deze communiceren naar de organisatie

Stap 3. Werkzaamheden uitvoeringsfase

 • Het aan- en bijsturen van de medewerkers van de montageafdeling
 • Opstellen en bijhouden van projectplanningen
 • Budgetbewaking
 • Signaleren van montageknelpunten
 • Aandragen van oplossingen voor geconstateerde knelpunten
 • Toezicht houden op de montagevoortgang
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Voeren van klantcontacten (voortgang overleggen, kwaliteitscontroles, evaluaties)

Verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen van de algemene planning.
 • Het aan- en bijsturen van de monteurs.
 • Budgetbewaking.
 • Het signaleren van meer- en minderwerk.
 • Een correct en veilig gebruik van montagematerieel
 • Zijn/haar eigen veiligheid en die van de montagemedewerkers.
 • Orde en netheid op de bouwlocatie
 • Het tijdig en correct oplossen van geconstateerde fouten, afwijkingen, dan wel onregelmatigheden
 • Een correcte en tijdige terugkoppeling naar de algemeen directeur, indien er fouten, afwijkingen dan wel onregelmatigheden worden geconstateerd die bovenmatige consequenties hebben op de planning en het budget.
 • Het bijhouden van gewerkte uren.

Stuur voor meer informatie en jouw sollicitatie
een email t.a.v. Douwe Lap naar info@msp-dakenwand.nl